A mélységbe eső csillag – Hans Holbein

A mélységbe eső csillag   Hans Holbein

Golbein a könyv illusztrációja iránt érdeklődött Bázelben, amely az ő idején Európa egyik legnagyobb nyomdaközpontja volt. Összességében a művész több mint 400 rajzot készített, amelyek szerint később fametszeteket vágtak metszetre. Illusztrációi között megtalálhatók a könyvek címlapjai, matricák stb.

Golbein szemléltette az Újszövetséget – a “A csillagba eső csillag” metszet példája ennek a műnek. A művész e műfajban készített híres művei között szerepel a “Halál táncja” sorozat, amely 41 metszetet tartalmaz. Mindegyiket megkülönbözteti a rajz kifejezőképessége és a kompozíció szigorú jellege. A sorozatot Golbein készítette az 1520-as években, de teljes egészében csak 1538-ban, Lyonban tették közzé. A késedelmet az okozta, hogy a svájci könyvkiadó, aki Holbeinnek a “Halál táncát” rendelt, csődbe ment, és halála után, amelyet 1526-ban követtek el, az elhunyt Lyoni nyomdája a hitelezõkhöz ment.

A Halál Tánc sorozata óriási siker volt, különféle nyelveken írták aláírással, és régóta szerepelnek a legfontosabb európai bestsellerek listáján.