Bűnbánat – Nicola Poussin

Bűnbánat   Nicola Poussin

1635 körül Poussin barátjától, Cassia no del Pozzo-tól rendelést kapott hét festmény-sorozat számára, amely a hét egyházi szentséget ábrázolja. A katolikus egyházban ezek a szentségek: keresztelés, megerősítés, szentáldozás, bűnbánat, ordináció, házasság és egyesülés.

Poussin lett az első művész, aki történelmi módon ábrázolta az egyházi szentségeket, bemutatva azokat a kereszténység első századi egyházi gyakorlatának részeként. Ezt a döntést talán maga a művész javasolta maga Pozzo, akit tudomásunk szerint érdekelt a keresztény egyház története.

Poussin 1642-ben készítette el a sorozat utolsó képét. Ebben az időben Párizsban volt, ahonnan a vásznat Rómába küldte ügyfelének. A sorozatból öt festmény – beleértve a The Unction-t is – jelenleg az angliai Retland herceg gyűjteményében tárolódik. A “keresztség” vászon a washingtoni Nemzeti Galériában található, és a “megtérés” elveszett az 1816-os tűz idején.

Paul Frear de Chanteloux, látva a Pozzo számára festett festményeket, másolatot szeretett volna tőlük, ám a művész javasolta a sorozat újbóli átírását. Poussin hét új festményt írt 1644-48-ban, és most ezeket a skót nemzeti galériában tárolják, Edinburgh-ban, ideértve a “Megbánás” 1647-es változatát is.