Három nő a templomban – Wilhelm Label

Három nő a templomban   Wilhelm Label

Wilhelm Label a realisztikus irányú német festők egyike. A Müncheni Művészeti Akadémián Piloti mellett tanult, majd Párizsban élt. Munkáját nagymértékben befolyásolta G. Courbet művészete, a művész is elbűvölte az öreg mesterek festményét – Van Dyck, Rubens, Holbein. Az 1870-es években Párizsból visszatérő címke a felső-bajorországi falvakban működött. Mindennapi jeleneteket festett a belső terekbe és a tájakhoz, portrékra.

Ebben az időszakban a festő elsősorban a tulajdonságoknak a modellek megjelenésében való átruházását érdekli. A későbbi idők képeit nagyszerű líriával festették, anélkül, hogy a parasztképek hangsúlyozta volna a hangsúlyt. Példa erre a “Három nő az egyházban” festmény, amelynek témája a Felső-Bajorország paraszti élete is.

Egyéb híres művek: “Önarckép”. 1896. Drezda Művészeti Galéria; “P. Sinei-Mersche művész arcképe.” 1869. Szépművészeti Múzeum, Budapest; A vadász. 1876. Állami Múzeumok, Berlin; “Falu politikusok.” 1876-1877. O. Reinhart gyűjteménye, Winterthur; “Ideges pár.” 1876-1877. Shtedelevsky Művészeti Intézet, Frankfurt.