Mózes keresése – Paolo Veronese

Mózes keresése   Paolo Veronese

Egyszer Egyiptomban egy új, a trónra érkezett fáraó félte az izraeliták fokozódó befolyásától, akik jó életben éltek Egyiptomban és egyre inkább váltak.

A fáraó elrendelte Izrael összes férfi gyermekének meggyilkolását. Ebben az időben egy fiú született az izraeliták egyik jámbor családjában. Gyönyörű volt, és anyja rémülten gondolta, hogy az egyiptomiak meg fogják ölni. Három hónapig elrejtette, de a fiú nőtt fel, kezdett hangot adni. Veszélyesvé vált. Aztán úgy döntött, hogy dobja. A kosárot a gyermekkel a Nílus elhagyatott helyére vitte, ahol a fáraó lánya gyakran fürdött, és elrejtette a nádban.

Hamarosan a fáraó lánya megjelent a parton leányainak és rabszolgáival. Találtak egy kosarat egy kedves gyermekével, és a fáraó lánya sajnálta a fiút, és úgy döntött, hogy magával viszi. Abban a pillanatban egy lány felkereste őket és megkérdezte, van-e szükségük ápolóra a fiú számára. A fáraó lánya igenlő választ adott. Aztán a lány elhozta nekik egy fiatal nőt, az anyját. Tehát a gyermek, akit Mózesnek hívtak, ami azt jelenti, hogy “a vízből vették”, ápolónő lett – a saját anyja.