Krisztus gyászja – Giotto

Krisztus gyászja   Giotto

Ez a Giotto által készített remekmű a del Aréna kápolna gyöngyszeme. A kompozíció középpontjában két közeli arc található: a halott Krisztus és az anyja. Itt áll a kő lejtő és a jelenet többi résztvevőjének nézete a néző felé. Isten Anyja helyzete nagyon kifejező, Krisztus fölé hajlik és elválaszthatatlanul a Fiú élettelen arcába néz. Ennek a “festői” történetnek a példa nélküli érzelmi feszültsége – nem találunk analógokat az akkori festményben.

A “táj” itt szimbolikusnak tűnik. A kő lejtője átlósan osztja a képet, hangsúlyozva a halálos kimenetel mélységét. A Krisztus testét körülvevő figurák pózokkal és gesztusokkal különféle érzelmeket fejeznek ki. Látunk előttünk sztoikusan tapasztaljuk Nicodemus és Arimathea József fájdalmát, sírva Máriát Magdaléna mellett, Krisztus lábához tapadva, a nőket kétségbeesetten kezet csavarva és a Megváltó angyalainak halálát gyászolva. Ez a Giotto által koncentrált formában készült remekmű bemutatja festményének innovatív jellegét. Itt élesen megmutatkozik a szakadék a középkori művészetben uralkodó bizánci hagyományokkal. Ez abszolút mindenre vonatkozik. A szent telek élénk narratívá alakul.

Giotto esetében ez a festmény már nem csak a Szentírás kiegészítő kiegészítő kommentárja, és önálló jelentést szerez. A művész elmozdul a sztereotípiáktól, megtagadja a merev szimbolikus rendszert, érdekli a komplex térbeli és optikai effektusokat. Érdekli a világ sokfélesége. Végül érdekli az emberi érzés és az emberi gondolkodás igazsága. Karakterei elveszítik korábbi ikonfestési megjelenésüket – nadrágos, széles vállú, fenséges megjelenéssel bírnak, ruhákba és esőkabátokba öltözve, egyszerű vágással, nehéz, sima szövetekből, nagy redőkbe borítva. Boccaccio írta, hogy a művész hősei teljesen élő emberek, csak nem tudnak beszélni.

A Giotttoban a legfontosabb szerepet a szín játszik. Most nemcsak a mennyei szimbolizmust fejezi ki, hanem az is, hogy valódi meggyőző képességet, plasztikus kötetet adjon a figuráknak és tárgyaknak, kiemelje a főszereplőket, felfedje a kompozíció ideológiai jelentését. Kompozícióiban Giotto elemzi az ember lelkét, elemzi az érzéseit, megmutatja karakterének, morális állapotának különféle aspektusait. A vallási jeleneteket földi környezetben ábrázolja; a bizánci aranyszínű talaj helyett táj vagy épületek áll.

Giotto a jelenetek egy részét a bizánci művészetből veszi át, de feldolgozza őket, új életet élvezve. Igen, a mai ízlés szempontjából a művész időnként nagyon bizonytalanul viselkedik. De az utat felvázolták. És ez az út vezet a reneszánsz legmagasabb emelkedéséhez. Úgy tűnik, hogy Giotto-t és mondjuk Michelangelót sem lehet összehasonlítani, ám az ismert Michelangelo-nak soha nem lett volna, ha Gotto véleményünk szerint nem tett volna ezeket a bizonytalan lépéseket.

Az új művészet első lépései Michelangelo maga is jól megértette ezt, nagyra értékelve elődeinek érdemeit. És más nagy kortársak és közeli leszármazottak értékelése sokat mond. Beszélnek a sokkról, amelyet Giotto festményei alapján tapasztaltak meg. Hívjuk Dante-t, Boccaccio-t. Hívjuk ugyanazt a Vasari-t.