Oltárok – Konstantin Bogaevsky

Oltárok   Konstantin Bogaevsky

A kárpit stílusában Bogaevsky a korabeli egyik legkülönlegesebb táját – az oltárokat – írja, a krími táj egyes elemeit alárendelve a kompozíciós konstrukció és a színviszonyok szigorú rendszerének. Képzelete elvezet minket egy “ismeretlen országba”, ahol a természet fenséges és nagyszerű. Az előtérben lévő fenyők magas, karcsú sziluettei mögött egy monolit hegység található, amelynek hegyes piramis csúcsa végződik. Valahol a hegy lejtőin vékony fenyők vannak, amelyek megismétlik az első terv fák formáit, és maga a hegység körvonala megismétlődik egy kicsi hegyben, amely mögötte látható ugyanazzal a piramis tetővel. Ezekből a lapos csúcsokból vékony füstáramok emelkednek az égbe függőleges gyertyákkal és összeolvadnak a felhőkkel.

A kissé fantasztikus tájban az “Oltárok” felismerjük a karcsú krími fenyők ismerős körvonalait és a Tepe-Kermen hegyi kősziluettjét jellegzetes csupasz lejtőin és egy sík asztal alakú tetején, amelyet az egyik művész teljes skála rajzol. A kép természetes formáinak stilizálásával és színsémájának a kívánt feltételes színre állításával Bogaevsky nem veszíti el az arányosság érzetét az igazi és a feltételes kölcsönhatásban. De a természethez való közelségével a táj tele van egy bizonyos szimbolikus jelentéssel.

A táj egész fenséges romantikus rendje kifejezi a művész álmát egy gyönyörű, sugárzó országról, ahol a környezet és az emberi érzések összeolvadnak a harmonikus egységben, ahol nincs hely a filiszteus próza létezéséhez, ahol minden fenséges és ünnepélyes. Az 1906-1908 év olyan időszak volt, amikor Bogaevsky különös figyelmet fordított a szimbolikus írók munkájára. Meterlinka, Bely A., Ya. V., Bryusov, Blok A. A., akiknek költészetében költői vonzalmak vonzottak, jelezve egy személy érzéseinek és gondolatainak megnyilvánulását. Bogaevsky szimbolizmusát a művészet vonzása hozta össze az univerzum életében.

Az akkori tudomány eredményei az űrről, a Föld primitív állapotáról való gondolkodáshoz vezettek. A kozmikus téma AA Blok, V. Ya, Bryusov M., Voloshin M. A. és A. Bakst, N. K. Roerich, M. K. Čiurlionis festményeiben hangzott el, amelyek figyelemre méltó munkákat készítettek, amelyek felhívják a figyelmet az univerzum nagyszerűségének gondolatára. Bogaevsky munkáiban a nap, a csillagok, az ég és a felhők tragédia vagy a természet örömének szimbólumaiként is szolgáltak, és kifejezték a szerző gondolatait a létezés örök diadaláról.

A kortársak emlékéből kitűnik, hogy nagy figyelmet fordított a csillagászok tudományos felfedezéseire, ő maga is szerette megfigyelni a csillagos eget, a bolygók mozgását. Rylov arról beszél, hogy mikor találkoztak Szentpéterváron, “[…] szerettek őket a csillagvilágba szállítani, bolygóról bolygóra utazni […]”. Bogaevsky felesége megemlíti a művész csillagászat iránti elbűvöletét is: “Imádta a csillagászatot, a csillagos égboltot” földének “ismerte. Gyakran látta az égitesteket távcsővel.”