William Worham – Hans Holbein portréja

William Worham   Hans Holbein portréja

William Warham, mielőtt Canterbury érsekévé vált, Oxfordban jogot tanulmányozott, és a Királyi Bíróság ügyvédje volt. A kiváló jogi ismeretek hozzájárultak ahhoz, hogy 1494-ben a londoni Igazságügyi Levéltár vezette. 1501-ben VII. Henrik London püspökké nevezték ki, 1503-ban pedig Anglia Lord kancellárának. Ugyanebben az évben, 1503-ban Wareham Canterbury érsekévé vált.

Barátságos volt Thomas More-szal, oktatásáról és humanista nézeteiről ismert. VIII. Henrik uralkodása alatt Warham kénytelen volt a király politikáját folytatni a reformáció területén. Ezzel a politikával és az érdeklődéssel való egyet nem értés arra késztette őt, hogy feladja Lord Kancellár posztját, és egész életét kizárólag az egyháznak szentelje. Ezen felül 1506-tól haláláig Warham az Oxfordi Egyetem rektorává vált.

A portréban William Wareham már egy középkorú ember. Alakjától olyan nyugodt és magabiztos lélegzetet lélegzik, amelyet önkéntelenül ragaszkodott hozzá. A távolba néző, koncentrált pillantás kiemeli rendkívüli gondolkodását, elsősorban gondolkodó és kiemelkedő államférfi, és az attribútumok jelzik pozícióját – Canterbury érsekét – az adott időszak Anglia egyházi hierarchiájának vezetőjét.