Szent Benediktus – Hans Memling

Szent Benediktus   Hans Memling

Roger van der Weyden tanítványa, Hans Memling alkotása egy új korszakhoz tartozott a XV. Századi holland festészetben, amelyet már az olasz is erőteljesen befolyásolt, amint az a bemutatott portréból is látható.

Szent Benediktus a nyugati szerzetesség alapítója és a házigazda alapját képező chartának a szerzője. Memling Benediktet fekete szerzetes ruhában ábrázolta, a személyzet gondosan olvasva a Bibliát. A szent úgy suttogja az isteni szavakat.

A művész ennek az aszketikus és remete varázsában kifejezést adott ki, amely az olvasásba merülő ember arcán jelenik meg, és csodálja az írottat. A Szent Benediktus arcának és kezének lágy fekete-fehér festménye még inkább érzi a képét, amelynek csendjét és koncentráltságát az ablakon kívüli esti táj tükrözi.